Παρασκευή, 3 Μαρτίου 2017

Τροπολογία-λύση μετά το «όχι» της ΕΛΣΤΑΤ στον υπολογισμό και την έκδοση νέων συντάξεων


HuffPost Greece


Στον αέρα φαίνεται να βρίσκεται ο υπολογισμός -άρα και η έκδοση- των νέων συντάξεων για 130.000 δικαιούχους, ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ. Άμεσα κατατέθηκε τροπολογία για τον υπολογισμό των συντάξεων στη Βουλή με τις υπογραφές των Υπουργών Έφης Αχτσιόγλου, Ευκλ. Τσακαλώτου, Γ. Χουλιαράκη, Π. Πολάκη και Αν. Πετρόπουλου.

Νωρίερα, η ΕΛΣΤΑΤ δήλωσε αδυναμία να καθορίσει τον συντελεστή ετήσιας μεταβολής μισθών, μετά από σχετικό αίτημα της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής και της γενικής γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Σε ανακοίνωση διευκρίνισε ότι οι διαθέσιμες στατιστικές δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατάρτιση του εν λόγω συντελεστή, καθώς αυτός αποκλίνει από τον «Δείκτη Κόστους Εργασίας», τον οποίο καταρτίζει και δημοσιεύει. Υπενθυμίζει δε ότι η συγκεκριμένη απόκλιση είχε επισημανθεί και στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή κατόπιν παλαιότερου αιτήματός της. Ωστόσο ο συντελεστής ωρίμανσης θεωρείται αναγκαίος για τον υπολογισμό του ύψους των νέων συντάξεων, βάσει της νέας ασφαλιστικής νομοθεσίας.

Η ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤΜε αφορμή την αρθρογραφία που αναφέρεται στον υπολογισμό του συντελεστή ετήσιας μεταβολής μισθών του Ν. 4387/2016 και σε δήθεν καθυστέρηση από την πλευρά της ΕΛΣΤΑΤ, διευκρινίζονται τα εξής:

Η ΕΛΣΤΑΤ, ανταποκρινόμενη στο αίτημα (που υπεβλήθη το Νοέμβριο του 2016) για τον υπολογισμό του ανωτέρω συντελεστή, συνεργάστηκε με τους εκπροσώπους της Γ.Γ. Κοινωνικών Ασφαλίσεων και της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής. Το συμπέρασμα που προέκυψε είναι ότι οι διαθέσιμες στατιστικές της ΕΛΣΤΑΤ δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατάρτιση του εν λόγω συντελεστή, επειδή αυτός αποκλίνει από το Δείκτη Κόστους Εργασίας που καταρτίζει και δημοσιεύει η ΕΛΣΤΑΤ. Η εν λόγω απόκλιση είχε επισημανθεί στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή και στο πλαίσιο παλαιότερου αιτήματός της προς την ΕΛΣΤΑΤ σχετικά με την κατάρτιση του συντελεστή ωρίμανσης για τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών, σε εφαρμογή του Νόμου 3863/2010.

Σημειώνεται ότι η αναφορά στην «ετήσια μεταβολή μισθών, όπως προσδιορίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή», στα άρθρα 8, 28 και 35 του Ν. 4387/2016, περιελήφθη στο Νόμο χωρίς όμως να έχει προηγηθεί σχετική συνεργασία με την ΕΛΣΤΑΤ κατά τη διαδικασία σύνταξής του, όπως θα έπρεπε να είχε γίνει σύμφωνα με το άρθρο 11, παράγραφος 7, του Στατιστικού Νόμου 3832/2010, όπως ισχύει.

Η ΕΛΣΤΑΤ πρότεινε πάντως στη Γ. Γ. Κοινωνικών Ασφαλίσεων και την Εθνική Αναλογιστική Αρχή, να προβούν στη μελέτη και αξιολόγηση των μεθοδολογιών που χρησιμοποιούνται σε άλλες χώρες, προκειμένου να ληφθούν υπόψη στην ανάπτυξη, με την υποστήριξη της ΕΛΣΤΑΤ, της εθνικής μεθοδολογίας κατάρτισης του συντελεστή μεταβολής μισθών.

Ως εκ τούτου, οι αναφορές ότι η ΕΛΣΤΑΤ επί εννέα μήνες εξέταζε την κατάρτιση του δείκτη είναι εκτός πραγματικότητας.
Λύση στην εμπλοκή προσπαθεί να δώσει η κυβέρνηση

Τροπολογία από το υπουργείο Εργασίας κατατέθη για τον τρόπο αναπροσαρμογής των συντάξιμων αποδοχών σε ό,τι αφορά στον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Υγείας, με τίτλο: «Μεταρρύθμιση της διοικητικής οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, κέντρα εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσημάτων και άλλες διατάξεις».

Συγκεκριμένα, με την προτεινόμενη διάταξη, εξειδικεύεται ο τρόπος αναπροσαρμογής των συντάξιμων αποδοχών για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης. Ειδικότερα, προβλέπεται ότι η αναπροσαρμογή των συντάξιμων αποδοχών για το διάστημα έως και το 2020, διενεργείται κατά τη μεταβολή του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

Η αναπροσαρμογή των συντάξιμων αποδοχών για το διάστημα από το 2021 και εφεξής, διενεργείται με βάση το δείκτη μεταβολής μισθών, που υπολογίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ. Επίσης, με την προτεινόμενη διάταξη, προστίθεται εξουσιοδοτική διάταξη, δυνάμει της οποίας καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες και η διαδικασία της εφαρμογής του δείκτη μεταβολής μισθών της ΕΛΣΤΑΤ για την αναπροσαρμογή των συντάξιμων αποδοχών.Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, λόγω των δυσμενών οικονομικών συγκυριών, αλλά πρωτίστως, της αναγκαιότητας παροχής ιατροφαρμακευτικής κάλυψης των πολιτών που υποαπασχολούνται, προβλέπεται με διάταξη, η παράταση, μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2018, ευνοϊκών διατάξεων που αφορούν τις προϋποθέσεις κάλυψης κοινωνικοασφαλιστικά ως προς την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Επιπλέον, ορίζεται ως πόρος του κλάδου εφάπαξ παροχών του ΕΤΕΑΕΠ, μεταξύ άλλων, τα έσοδα από τις ασφαλιστικές εισφορές των ασφαλισμένων. Το ποσοστό εισφοράς παλαιών και νέων ασφαλισμένων για τον κλάδο πρόνοιας ορίζεται στο ποσοστό 4%, υπολογιζόμενο για τους μισθωτούς επί των ασφαλιστέων για τον κλάδο κύριας σύνταξης αποδοχών τους και για τους αυτοαπασχολούμενους επί του εισοδήματός τους, επί του οποίου υπολογίζονται οι εισφορές και για τον κλάδο κύριας σύνταξης.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...