Πέμπτη, 11 Μαΐου 2017

Οι συστάσεις και οι διαγραφές επιχειρήσεων από το 2012 έως σήμερα

Απάντηση σε επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή έδωσε ο Γενικός Γραμματέας Α. Παπαδεράκης σχετικά με τις εταιρίες ΙΚΕ αλλά και στατιστικά με τις συστάσεις και τις διαγραφές εταιριών την τελευταία 7ετία.

Είναι γεγονός ότι η θέσπιση της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με το Ν. 4072/2012 είχε πολύ θετική ανταπόκριση στον επιχειρηματικό κόσμο. Σε μια περίοδο έντονης οικονομικής δυσπραγίας με την έλλειψη κεφαλαίων να κάνει απαγορευτική οποιαδήποτε επιχειρηματική πρωτοβουλία, η ΙΚΕ έδωσε την ευκαιρία έναρξης επιχειρήσεων, σε νέους κυρίως ανθρώπους, οι οποίοι αντί κεφαλαίου εισέφεραν στην επιχείρηση τις γνώσεις και την εργασία τους. Αν και από το 2012 έως σήμερα έχει ψηφιστεί σειρά νομοθετημάτων με στόχο την απλοποίηση της διαδικασίας σύστασης και την μείωση του κόστους λειτουργίας όλων των νομικών μορφών1, ωστόσο, η ΙΚΕ εξακολουθεί να αποτελεί σταθερά την πρώτη σε προτίμηση εταιρική μορφήΌσον αφορά στην γενικότερη πορεία της επιχειρηματικής δράσης τα τελευταία χρόνια (από 2012 έως σήμερα), αν και τα «λουκέτα» ήταν χιλιάδες, τελικά, έστω και οριακά, καταγράφεται ένα θετικό ισοζύγιο.

Συγκεκριμένα, από τα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) προκύπτουν τα εξής:

Σας διευκρινίζουμε ότι στους κατωτέρω αριθμούς δεν συμπεριλαμβάνεται το σύνολο των ατομικών επιχειρήσεων που ασκούν εμπορία, καθώς η έναρξη και η διακοπή των εργασιών των συγκεκριμένων επιχειρήσεων πραγματοποιείται στις ΔΟΥ. Αν και η εγγραφή αυτών στο ΓΕΜΗ είναι υποχρεωτική, μερίδα αυτών δεν τηρεί την εν λόγω υποχρέωση κυρίως επειδή δεν έχουν συγκεκριμένες υποχρεώσεις δημοσιότητας.
  
ΕΤΟΣΣΥΣΤΑΣΕΙΣΔΙΑΓΡΑΦΕΣΔιαφορά
201242,80240,7342,068
201343,19439,1164,078
201437,13137,248-117
201530,47627,8922,584
201629,13334,898-5,765
2017  (1° τρίμηνο)10,33910,047292
ΣΥΝΟΛΟ193,075189,9353,140
Επισημαίνεται ότι στον αριθμό των διαγραφών συμπεριλαμβάνονται επιχειρήσεις που είναι σε κάποια από τις παρακάτω καταστάσεις: Πτώχευση, Διακοπή (ΔΟΥ), Λύση-Εκκαθάριση, Υπό εκκαθάριση, Διαδικασία συνδιαλλαγής, Διαγραφή, διαγραφή λόγω συγχώνευσης, αναγκαστική Διαχείριση, Διαγραφή λόγω διάσπασης.


Επιπλέον, παραθέτουμε πίνακα των διαγραφών από το ΓΕΜΗ εξαιρώντας τις ατομικές επιχειρήσεις και που αφορούν στις βασικές εταιρικές μορφές (ΑΕ, ΕΠΕ, IKE, ΟΕ, ΕΕ):

ΕΤΟΣΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
201310,328
201412,044
201510,449
201611,107
2017  (1° τρίμηνο)2,139
ΣΥΝΟΛΟ46,067

--------------------------------------------------
1 Αναφέρουμε ενδεικτικά τους κάτωθι Νόμους:
Ν.4156/2013 κατάργηση υποχρεωτικού κεφαλαίου στην ΕΠΕ
Ν.4250/2014 κατάργηση υποχρέωσης δημοσίευσης πράξεων στο ΦΕΚ
Ν.4254/2014 κατάργηση φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου για τη σύσταση εταιρειών/προαιρετική δημοσιότητα σε άλλα μέσα εκτός ΓΕΜΗ
Ν.4441/2016 νέος νόμος για την σύσταση εταιρειών

Taxheaven ©
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...