Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2017

Η ανθρωπολογία της Ουαλίας

Η Ουαλία διαθέτει ξεχωριστή εθνική και γλωσσική ταυτότητα σε σχέση με τους υπόλοιπους Βρετανούς. Από ιστορικά δεδομένα είναι γνωστό ότι η Ουαλία παρά τις εισβολές των Αγγλοσαξόνων και των Νορμανδών διατήρησε εν πολλοίς τον γηγενή της πληθυσμό. Ισχύει αυτό από πλευράς φυσικής ανθρωπολογίας; Την λεπτομερέστερη μελέτη για την ανθρωπολογία της Ουαλίας πραγματοποίησε ο ζωολόγος και γεωγράφος H.J. Fleure με τη βοήθεια του T.C. James. Την βρίσκουμε στο περιοδικό Journal of the Royal Anthropological Institute σε άρθρο με τίτλο "Geographical Distribution of Anthropological Types in Wales". Η μελέτη είναι μακροσκελής και εξονυχιστική, διατρέχοντας κάθε επαρχία της Ουαλίας. Το δείγμα αποτελούνταν από 1852 άνδρες και 344 γυναίκες.

Ο μέσος κεφαλικός δείκτης βρέθηκε περίπου 78,0 στους άνδρες και η κατανομή του δίνεται στον πίνακα αριστερά, σε ποσοστά.
Φαίνεται καθαρά ότι η δολιχοκεφαλία κυριαρχεί. Το 75,9% είναι δολιχοκέφαλοι, το 15,7% μεσοκέφαλοι και βραχυκέφαλοι σε μονοψήφιο ποσοστό 8,4%.

Ο χρωματισμός μαλλιών και ματιών δίνεται στον πίνακα δεξιά:
Βλέπουμε ότι 24% είναι ξανθοί, έχοντας κατά κανόνα ανοιχτά μάτια, 7,1% με κόκκινα μαλλιά, ενώ η πλειονότητα έχει σκούρα μαλλιά σε ποσοστό 68,9%. Τα ποσοστά σε γυναίκες και άνδρες είναι παραπλήσια. Πιο αναλυτικοί πίνακες δείχνουν ότι υπάρχει τάση οι έχοντες πλατύτερο κεφάλι να έχουν και πιο σκούρο χρωματισμό, ενώ οι ξανθοί να είναι τυπικά δολιχοκέφαλοι.

Από τα στοιχεία του Fleure προκύπτει ότι στην Ουαλία κατοικούν δολιχοκέφαλοι τύποι, αρκετοί καστανοί και ένας ξανθός, καθώς και ένας βραχυκέφαλος τύπος. Σε σημαντικό μέρος του πληθυσμού εντοπίζονται εμφανή υπερόφρυα τόξα και έντονα γωνιώδη γνωρίσματα. Στην Ουαλία φαίνεται ότι κατοικούν Κρομανοειδείς, Ατλαντοειδείς, Μεσογειακοί, Νορδικοί και λίγοι Αλπικοί. Οι τρεις καστανοί δολιχοκέφαλοι τύποι βρίσκονταν στην περιοχή πριν την είσοδο των Γερμανικών και Σκανδιναβικών φύλων που εισήγαγαν τον Νορδικό τύπο.

Η ύπαρξη Μεσογειακών είναι κάτι που δεν μπορούμε να εξηγήσουμε πλήρως. Είτε προϊστορικά έφτασαν στην περιοχή Έλληνες άποικοι, είτε ήρθαν Ρωμαίοι αργότερα, είτε είναι πραγματικά γηγενείς. Ίσως πάλι να πρέπει να ενταχθούν και αυτοί στους Ατλαντοειδείς λόγω ομοιότητας. Πάντως η πλειοψηφία του πληθυσμού είναι λογικά Κρομανοειδείς, όπως σε όλη τη Βρετανία και έπονται οι υπόλοιποι τύποι. Οι Αλπικοί έχουν έρθει από την κεντρική Ευρώπη. Οι καστανοί τύποι κατοικούν σε υψηλότερα ποσοστά στις περιοχές κοντά στη θάλασσα, ενώ ο ξανθός τύπος κυρίως στο κέντρο.

http://fyletika.blogspot.gr/2017/01/blog-post_24.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

skaleadis

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...