Δευτέρα, 13 Φεβρουαρίου 2017

Μείωση των ρύπων: η ολομέλεια ψηφίζει μέτρα για τη μεταρρύθμιση του ΣΕΔΕ

Infographic εικόνα στην κορυφή πομπών CO2Αυτή την εβδομάδα οι ευρωβουλευτές ψηφίζουν προτάσεις για τη μεταρρύθμιση του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ) . Η Ένωση είναι ο τρίτος σε σειρά μεγαλύτερος ρυπαντής διοξειδίου του άνθρακα στο κόσμο και ταυτόχρονα έχει τον πιο φιλόδοξο στόχο για μείωση των ρύπων κατά 40%, μέχρι το 2030. Οι μεταρρύθμιση θα πρέπει να συμβάλει στην επίτευξη αυτού του στόχου και την ίδια στιγμή να προστατεύει την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας.


Το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών (ΣΕΔΕ) της ΕΕ θεσπίστηκε το 2005 με στόχο να ενθαρρυνθεί η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου με τρόπο οικονομικά αποδοτικό και αποτελεσματικό. Οι σταθμοί ηλεκτρικής ενέργειας και τα εργοστάσια πρέπει να διαθέτουν άδεια για κάθε τόνο CO2 που εκπέμπουν. Οι άδειες είτε αγοράζονται σε δημοπρασίες είτε διατίθενται δωρεάν, ειδικά σε περιπτώσεις που υπάρχει κίνδυνος οι εταιρείες να μεταφέρουν τη παραγωγή τους σε άλλες περιοχές με χαμηλότερους περιορισμούς στις εκπομπές των ρύπων.


Τα ποσά που διατίθενται στις δημοπρασίες για την απόκτηση αδειών κάθε χρόνο μειώνονται. Επίσης, μειώνεται και ο αριθμός των δωρεάν αδειών. Αυτό, αναμένεται να αποτελέσει οικονομικό κίνητρο, προκειμένου να μειωθεί η ρύπανση από εργοστάσια και σταθμούς ηλεκτρικής ενέργειας.


Την Τετάρτη, οι ευρωβουλευτές ψηφίζουν οδηγία για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και προτείνουν τη μείωση του αριθμού των διαθέσιμων προς δημοπράτηση δικαιωμάτων εκπομπών κατά 2,4% ετησίως, καθώς και το διπλασιασμό του ποσοστού εισαγωγής δικαιωμάτων στο αποθεματικό για τη σταθερότητα της αγοράς. Αυτό θα οδηγήσει στην απορρόφηση των περίσσιων δικαιωμάτων και στην αύξηση της τιμής του άνθρακα.
Περισσότερες πληροφορίες στο γράφημα.Γράφημα
Αναφ.  : 20170213STO62208

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

skaleadis

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...