Παρασκευή, 9 Δεκεμβρίου 2016

Πληροφόρηση και επικοινωνία της Διαχειριστικής Αρχής

Ενέργειες επικοινωνίας, πληροφόρησης, προβολής, δημοσιότητας του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ και των επιμέρους παρεμβάσεών του καθώς και ενέργειες διάχυσης καλών πρακτικών. Ενέργειες ενημέρωσης των δυνητικών δικαιούχων και της κοινής γνώμης σχετικά με όλες τις φάσεις σχεδιασμού και υλοποίησης των παρεμβάσεων του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ, τη δυνατότητα πρόσβασης και συμμετοχής σε αυτές, τη σύσταση και παρακολούθηση της εταιρικής σχέσης κλπ. Δράσεις ευαισθητοποίησης του κοινού κατά την εφαρμογή περιβαλλοντικών δράσεων οριζόντιου χαρακτήρα ή κατά την υλοποίηση κρίσιμης σημασίας περιβαλλοντικών υποδομών, για τις οποίες απαιτούνται επίσης στοχευμένες δράσεις και μηχανισμοί κοινωνικής μόχλευσης και δικτύωσης (social engineering).

Σε ποιους απευθύνεται


Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ

Περίοδος υποβολής


από 9/12/2016 έως 30/11/2023Ο υποψήφιος δικαιούχος υποβάλλει την πρότασή του και τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα και δικαιολογητικά αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣ. Τα συνοδευτικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης των καθαρών εσόδων, εφόσον απαιτείται, υποβάλλονται σε μορφή αρχείου τύπου pdf. Η πρόταση του δικαιούχου και τα συνοδευτικά έγγραφα (εφόσον υπογράφονται) φέρουν την ψηφιακή υπογραφή του εκπροσώπου του δικαιούχου ή των εχόντων υποχρέωση προς τούτου και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. Στην περίπτωση που ο νόμιμος εκπρόσωπος δεν διαθέτει ψηφιακή υπογραφή, επισυνάπτεται απαραίτητα σε μορφή αρχείου pdf η υπογεγραμμένη αίτηση χρηματοδότησης από το νόμιμο εκπρόσωπο του δικαιούχου. Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ) ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" Κόνιαρη 15, 11471 Αθήνα, τις ώρες: 09:00 έως 16:00, το αργότερο έως την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασής του.Περιοχή εφαρμογής


Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις
Η ηλεκτρονική πρόταση στο ΟΠΣ, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αίτησης χρηματοδότησης περιλαμβάνει ...

Προϋπολογισμός


€ 380.000

Σχετικά αρχεία
Πρόσκληση (PDF - 271,72 Kb)
Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
ΕΥΔ ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη - Τομέας ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Ηλεκτρονική διεύθυνση
http://www.epep.gr
Διεύθυνση
Αγίας Σοφίας 10, 154 51 Νέο Ψυχικό
Τηλ
210 6797600
Φαξ
210 6797650


Φωτεινή Παπαγεωργίου210 6797618
fpapageorgiou2@mou.grΑπόστολος Μπινιάρης210 6797619
abiniaris@mou.gr

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


http://www.ymeperaa.gr/index.php/erga/texniki-voitheia/prosklhseis-texniki/aksonas-16/267-pliroforisi-kai-epikoinonia-tis-diaxeiristikis-arxis-16-36-3-1-2-ops-1919Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 9/12/2016

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...