Παρασκευή, 30 Δεκεμβρίου 2016

Αυτή είναι η απόφαση για τον καθορισμό ασφαλιστικών εισφορών των ελευθέρων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών από 1/1/2017 - Παραδείγματα

Η απόφαση του υπ. Εργασίας για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 39, 40 και 98 του ν.4387/2016 – Καθορισμός ασφαλιστικών εισφορών των ελευθέρων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών από 1/1/2017.


Με την εγκύκλιο αυτή ρυθμίζονται θέματα :


Α. Εισφορές ελευθέρων επαγγελματιών προερχόμενων από τον ΟΑΕΕ
- Ποιοι θεωρούνται ελεύθεροι επαγγελματίες υπόχρεοι καταβολής ασφαλιστικών εισφορών σύμφωνα με το άρθρο 39 του ν.4387/2016
- Ποσοστό μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς κλάδου κύριας σύνταξης
- Εισόδημα υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών κλάδου κύριας σύνταξης
- Μηνιαία ελάχιστη και ανώτατη βάση εισοδήματος υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών
- Ειδικές ρυθμίσεις για ασφαλισμένους κάτω 5ετίας

B. Εισφορές αυτοαπασχολούμενων προερχόμενων από το ΕΤΑΑ
- Μεταβατικές Ρυθμίσεις από 1/1/2017 έως 31/12/2020
- Κατάργηση λοιπών ασφαλιστικών εισφορών του Τομέα Ασφάλισης Νομικών και του ΤΣΑΥ
- Εισφορά δικηγόρων επί του γραμματίου προείσπραξης
- Κατάργηση κοινωνικών πόρων

Γ. Εισφορές αυτοαπασχολούμενων προερχόμενων από τον ΟΓΑ

- Βάση υπολογισμού εισφοράς υπαγόμενων στην ασφάλιση του άρθρου 40
- Ασφαλιστικές εισφορές Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας (παρ. 10)
- Εισφορά υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας του ΟΑΕΔ

Ε. Καταβολή Μειωμένων Ασφαλιστικών Εισφορών

ΣΤ . Εφαρμογή των ρυθμίσεων του άρθρου 39 του ν.4387/2016 από 1/1/2017


Δείτε την εγκύκλιο με τα παραδείγματα στο φορολογικό αρχείο του κόμβου
Taxheaven ©
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...