Παρασκευή, 5 Μαΐου 2017

Τερατώδες πλανήτη στον ουρανό. Πλανήτης Χ / Nibiru σε κοινή θέα, Αλάσκα Μεξικό HD εικόνες, 4, Μαΐου 2017

Monstrous Planet In the Sky. Planet X/Nibiru in plain sight, Alaska Mexico HD Images, May 4, 201. What does one say, when a rogue planet is being spotted in our sky? What needs to happen for the Human herd to look up and take notice? An asteroid strike? A distracting war? Do we need Anderson Cooper to tell us all about it? Some will. Some just can’t make up their own minds. Some can’t think at all, without the media telling them the parameters of those thoughts. A towering planet in the solar system is NOT in those thought parameters society and the Elite have deemed okay. How big, how monstrous must the object get before people look up from their phones and start taking it seriously? What will happen when it is clear as day in the sky, chemtrailing or no chemtrailing?

Once you’re awake you can’t go back to sleep. It doesn’t work like that. Once you’re aware, all the mainstreams most degenerative TV shows won’t put you back to sleep. Cause you’ll know. You’re aware. Reality may be much different than what the media and Elite controlled media claim it to be. Are you surprised they lied to you? So will you believe your own eyes now? Will you think critically? Will you prepare and take action, while you can, or will you flip flop like Donald Judas Trump? Will you lie to yourself? Procrastinate until doom strikes or the economy collapses? They want you to do nothing, they want you to wait until the Mainstream acknowledges what you can see for yourself in the video below. That something huge is happening in our sky and it will not bode well for the unprepared and ignorant….good luck!

Report abuse
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...