Παρασκευή, 5 Μαΐου 2017

Πότε αναγκάζεται ο άνθρωπος να ενθυμείται τον Θεόν;


Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς

Πότε αναγκάζεται ο άνθρωπος να ενθυμείται τον Θεόν;

Και ο χειρότερος άνθρωπος τρις εις την ζωήν του αναγκάζεται να ενθυμηθή τον Θεόν:

– όταν βλέπη τον δίκαιον να βασανίζεται εξ αιτίας του

– όταν ο ίδιος βασανίζεται λόγω του πταίσματος των άλλων και

– όταν έλθη η ώρα του θανάτου του.





Τρις εις την ζωήν του αναγκάζεται να κλάψη και ο σκληρότερος αμαρτωλός:

– όταν, καθώς τον καταδιώκουν οι άνθρωποι ως άγριον θηρίον, τον θωπεύση η χειρ της μητρός του

– όταν τον ασθενούντα και μοναχικόν επισκεφθή ο εχθρός του προσφέρων εις αυτόν δώρα και συγχώρησιν

– όταν εις την νεκρικήν του κλίνην ο ιερεύς του είπη: το έλεος του Θεού είναι μεγαλύτερον των αμαρτιών σου!

Τρις ο άνθρωπος ομοιάζει ο ίδιος εις τους οφθαλμούς του με τον Θεόν:

– όταν του γεννηθή ο υιός

– όταν κατανοήση και δεχθή τον Χριστόν και

– όταν συμφιλιωθή με το μαρτύριόν του δια την δικαιοσύνην.

Στοχασμός 94 από το βιβλίο του: Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς, Στοχασμοί περί του καλού και του κακού, Πλήρης και ακριβής μετάφρασις από τα σερβικά από την Μίλιτσα Βέσκοβ, εκδόσεις Η Μεταμόρφωσις του Σωτήρος, Μήλεσι 2008.

Πηγή: ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ

το «σπιτάκι της Μέλιας»
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...