Δευτέρα, 3 Απριλίου 2017

Αλεξ/πολη-Σητεία από την “Sky Express”

Αποκλειστική εκμετάλλευση της τακτικής αεροπορικής γραμμής, από 1 Απριλίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2017


Στην αεροπορική εταιρεία Sky Express κατακύρωσε από το υπουργείο υποδομών, μεταφορών και δικτύων το δικαίωμα της αποκλειστικής εκμετάλλευσης από 01-04-2017 έως 30-09-2017 της τακτικής αεροπορικής γραμμής: Αλεξανδρούπολη – Σητεία.
Το μέγιστο οικονομικό αντιστάθμισμα ανέρχεται σε 350.000 ευρώ.


Προκειμένου να ακολουθήσει η υπογραφή της σχετικής σύμβασης η εταιρεία οφείλει να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης για την γραμμή αυτή, αορίστου διάρκειας και ποσού 5% επί του αντισταθμίσματος.


Η σύμβαση, που θα υπογραφεί, θα ρυθμίζει λεπτομερώς τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

skaleadis

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...