Τετάρτη, 8 Μαρτίου 2017

Κοινό ψήφισμα 4 φορέων για τους δασικούς χάρτες


Δόθηκε χθες στη δημοσιότητα ψήφισμα σχετικό με τους δασικούς χάρτες, όπως τον προηγούμενο μήνα, στο πλαίσιο εκδήλωσης που έγινε στη δημοτική βιβλιοθήκη. Συμφώνησαν τέσσερεις εμπλεκόμενοι τοπικοί φορείς. Το κείμενο αναφέρει τα ακόλουθα:

«Με απόφαση την ανάρτηση των δασικών χαρτών σε περιοχές αρμοδιότητας των φορέων μας, το Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, το Τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, ο Δικηγορικός Σύλλογος Καβάλας, υπηρετώντας ο καθένας το θεσμοθετημένο ρόλο του, ως συμβούλου της πολιτείας στα αντικείμενα τα οποία είναι ταγμένος, και ο Δήμος Καβάλας, αποβλέποντας στην προστασία, στην ανάπτυξη και στη συνεχή βελτίωση των συμφερόντων και της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας και της εγγύτητας, αλλά και από κοινού όλοι μαζί οι ανωτέρω φορείς, θέλουμε να σας καταθέσουμε το παρακάτω ψήφισμα που αφορά την ανάρτηση των Δασικών Χαρτών και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και χρήζουν άμεσης επίλυσης. Τα προβλήματα και τα ζητήματα που σας θέτουμε παρακάτω, εν μέρει προέρχονται κι από τα συμπεράσματα της πρόσφατης εκδήλωσης όλων των ανωτέρω φορέων στην Καβάλα. Η άμεση επίλυση αυτών των προβλημάτων θα οδηγήσει στην ομαλή ολοκλήρωση και κύρωση της ανάρτησης των Δασικών Χαρτών. Αυτός άλλωστε είναι κι ο σκοπός της κοινής ενημερωτικής εκδήλωσης που διοργανώσαμε θέλοντας να συμβάλλουμε κι εμείς στην ομαλότερη και πληρέστερη υλοποίηση τους.

Έτσι το Υπουργείο πιστεύουμε ότι θα πρέπει να παρέμβει στα παρακάτω ζητήματα:

-Το χρονικό διάστημα ανάρτησης – υποβολής αντιρρήσεων επί των δασικών χαρτών για 2 μήνες μόνο, δεν επαρκεί λόγω του ελλείμματος ενημέρωσης, γνώσεων τεχνολογίας ηλεκτρονικών υπολογιστών και συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών των ενδιαφερομένων, αλλά και λόγω των προβλημάτων της ηλεκτρονικής εφαρμογής ανάρτησης των δασικών χαρτών της ΕΚΧΑ Α.Ε., της ελλιπούς συνεργασίας με τις δημοτικές υπηρεσίες κ.α. Παρά τις προσπάθειες των τοπικών φορέων για την καλύτερη πληροφόρηση της τοπικής κοινωνίας, παρατηρούμε ένα μεγάλο έλλειμμα ενημέρωσης των άμεσα ενδιαφερόμενων πολιτών για αυτή την διαδικασία. Πιστεύουμε ότι αυτό το χρονικό διάστημα θα πρέπει να παραταθεί τουλάχιστον για 6 μήνες, καθότι ανάλογες διαδικασίες διαρκούν για χρονικό διάστημα άνω των 6 μηνών (π.χ. Εθνικό Κτηματολόγιο).

-Λόγω της οικονομικής κατάστασης των συμπολιτών μας πιστεύουμε ότι θα πρέπει να προχωρήσετε σε περαιτέρω μείωση του ύψους των παραβόλων αντιρρήσεων. Το υψηλό κόστος αντιρρήσεων θα οδηγήσει πολλούς συμπολίτες μας στο να μην υποβάλλουν αντιρρήσεις, διαιωνίζοντας καταστάσεις εκτός νομιμότητας, που μέσω των αντιρρήσεων θα μπορούσαν να διορθωθούν.

-Να εξεταστεί η δυνατότητα επιστροφής του παραβόλου για τις περιπτώσεις των πολιτών που δικαιώνονται από τις αρμόδιες επιτροπές για τις αντιρρήσεις που υπέβαλαν.

-Ν΄ αντιμετωπισθούν με ευνοϊκότερο τρόπο οι δασωμένοι αγροί, δηλαδή τα αγροτεμάχια με τίτλους ιδιοκτησίας που για διάφορους λόγους διασώθηκαν (μετανάστευση στο εξωτερικό, θάνατος ιδιοκτήτη κ.α.) ώστε να μπορούν οι νόμιμοι ιδιοκτήτες τους να τα εκχερσώσουν μόνο όμως για αγροτική χρήση κι όχι για οικιστική, με ταυτόχρονη τήρηση του δασικού ισοζυγίου. Άλλωστε, σήμερα αντιμετωπίζονται με ιδιαίτερα θετικό τρόπο οι περιπτώσεις των παρανόμως εκχερσωμένων εκτάσεων, δημιουργώντας έτσι κατάφωρη αδικία στους πολίτες που κατέχουν νόμιμους τίτλους ιδιοκτησίας. Το Σύνταγμα της Ελλάδας άλλωστε προστατεύει τα δάση, όμως προστατεύει και την ιδιοκτησία των πολιτών.

-Να θεσμοθετηθεί η συμμετοχή εκπροσώπων των Δήμων, με γεωτεχνικό ή μηχανικό στην Επιτροπή Αξιολόγησης Αντιρρήσεων που πρόκειται να συσταθεί.

-Πρότασή μας επίσης είναι η δημιουργία ενός ηλεκτρονικού συστήματος βασισμένου στο ψηφιακό υπόβαθρο του Κτηματολογίου όπου θα μεταφερθούν όλα τα δεδομένα δόμησης, χρήσεων γης και θεσμικών γραμμών (μεταξύ αυτών οι κυρωμένοι δασικοί χάρτες, οι περιοχές natura, οι αρχαιολογικοί χώροι, ο αιγιαλός κ.λ.π.) ώστε να δημιουργηθεί ένας και μόνον ψηφιακός χάρτης αναρτημένος στον διαδικτυακό τόπο του υπουργείου, ο οποίος θα επικαιροποιείται με τις όποιες μεταβολές προκύπτουν από πράξεις της διοίκησης, προκειμένου να ενημερώνεται ο κάθε πολίτης και να σχεδιάζεται καλύτερα η κάθε δραστηριότητα που πρόκειται να αναπτυχθεί.

-Να εξασφαλισθεί τέλος η απαραίτητη χρηματοδότηση για την ολοκλήρωση της εκπόνησης και της ανάρτησης των δασικών χαρτών και των υπόλοιπων περιοχών της Π.Ε. Καβάλας, της Ανατολικής Μακεδονίας και της χώρας μας γενικότερα. Άλλωστε η θεώρηση και κύρωση των δασικών χαρτών και η σύνταξη του δασολογίου είναι συνταγματική υποχρέωση της πολιτείας.

Όλοι οι κατωτέρω συνυπογράφοντες φορείς του ανωτέρω ψηφίσματος ευελπιστούμε στην υλοποίηση όλων των ανωτέρω προτάσεων μας και παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.

Οι συνυπογράφοντες φορείς

Για το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Παράρτημα Ανατ. Μακεδονίας, ο Πρόεδρος της Δ.Ε. Ζαφείρης Μυστακίδης.

Για το Τ.Ε.Ε. Τμήμα Ανατ. Μακεδονίας, ο Πρόεδρος της Δ.Ε. Δημήτριος Κυριαζίδης.

Για τον Δικηγορικό Σύλλογο Καβάλας, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Αθανάσιος Αθανασίου.

Για το Δήμο Καβάλας, η Δήμαρχος, Δήμητρα Τσανάκα.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...